Filter i ventilasjonsanlegg skal skiftes minimum en gang i året. Da er du sikret godt inneklima, lavt energiforbruk og lave driftskostnader.

Rett som det er, får vi som arbeider på Interfil spørsmål om hvor ofte filter i ventilasjonsanlegg bør skiftes.

Svaret vi gir, er at et ventilasjonsfilter skal skiftes minimum en gang i året. I områder med høy luftforurensning, og i områder med for eksempel mye pollen i lufta deler av året, bør filter skiftes to ganger i året.

Dette er de viktigste grunnene til hvorfor du skal skifte filter regelmessig:

  • Du får et godt inneklima
  • Ventilasjonsanlegget fungerer bedre
  • Du får lavere energiforbruk (lavere trykkfall over filtrene)

Skift før og etter pollensesongen

Tidligere ble det gjerne anbefalt å skifte filter når de hadde oppnådd et bestemt trykkfall. Enkelte forholder seg dessverre fremdeles til dette.

Dette mener vi rett og slett kan være ensbetydende med å gamble med folks helse.

Vårt ønske om hyppige og regelmessig skifte av filter støttes av både eksperter på inneklima og ulike bransjestandarder ( for eksempel ISO 16890).

Bor du i et område med høy luftforurensning? Da bør du skifte filter to ganger i året

Denis Osmancevic, salgssjef Interfil AS

Vi har derfor med oss både yrkeshygienikere og mikrobiologer når vi sier at en i utsatte strøk bør skifte filter både før og etter pollensesongen.

Skift filter ofte – spar penger

En god bonus med å skifte ventilasjonsfilter regelmessig, er at du faktisk kan spare penger. Et tett filter krever mer energi for å dra luft gjennom filteret.

I tillegg bidrar jevnlige filterskift til lavere vedlikeholdskostnader.

Et godt inneklima bidrar også til mindre sykefravær og mer tilfredse brukere av lokalene.

mann som bytter filter i ventilasjonsanlegg