Slik jobber vi med produktkvalitet

Kontroll i alle ledd - fra råvare til ferdig filter. Testing i reelle miljø og ved interne og eksterne laboratorier. Slik jobber vi med produktkvalitet.

Interfil AS arbeider kontinuerlig og målrettet for å kvalitetssikre alle ledd i bedriften, både ved de 12 200 m2 store forsknings- og produksjonslokalene i Skjåk, lager- og salgslokaler i Oslo, kundesenter og ekspedisjon.

Kvalitetssikringssystemet vårt tilfredsstiller ISO 9001:2015, som er et ledelsessystem som til­fredsstiller alle krav med hensyn til sikkerhet, helse og miljø.

Både ferdige ventilasjonsfilter, filter som er under produksjon, og råvarer som blir brukt når vi lager filtrene, blir kontinuerlig testet.

Eget testlaboratorie

Vi har eget testlaboratorie med utstyr for kon­troll av blant annet partikkelutskillingsgrad, utladning og trykkfall på ventilasjons­filter.

Testlaboratoritet er det mest moderne anlegget i Norge for testing av ventilasjonsfilter, og det eneste som kan teste filter i henhold til gjeldende test- og klassifiseringsstandard (ISO16890:2016).

Eurovent-godkjent testing

For nøytrale tester benytter vi RISE Research Institute of Sweden (tidligere SP), samt Eurofins Expert Services (tidligere VTT) i Finland, og Cetiat i Frankrike.

Alle nøytrale testinstanser som vi bruker er akkrediterte laboratorier godkjent av Eurovent.

Test i reelle driftsmiljø

Test av ventilasjonsfilter i kontrollerte omgivelser er vel og bra. Men for å få et enda bedre innblikk i hvordan filtreringsegenskapene utvikler seg over tid, utfører vi tester i reelle driftsmiljø.

Valg av testmiljø utenfor laboratoriene er ikke tilfeldig. For å pushe oss selv litt ekstra, og for at du skal få et best mulig inneklima, tester vi gjerne i ekstreme omgivelser, som for eksempel sterkt trafikkerte områder med høy luftforurensning og mye svevestøv. Vi tester også ventilasjonsfilter i kystnære strøk med svært høy luftfuktighet og saltholdig luft.

Kvalitetssertifiseringer

For å dokumentere produktkvaliteten på ventilasjonsfiltrene vi lager i Skjåk, har vi valgt å Eurovent-sertifisere produktseriene vi lager. Eurovent-sertifiseringen er din garanti for at de tekniske verdiene vi oppgir er riktige.

Men gjeldende europeiske minimumskrav til partikkelutskilling er ikke tilstrekkelig for oss. Derfor har vi i tillegg valgt å sertifisere filterserien SuperFlow hos RISE, som står bak P-merket – ventilasjonsbransjens strengeste sertifiseringsordning.