Standarden for test- og klassifisering av ventilasjonsfilter,  ISO 16890:2016, erstattet i 2017 EN779-standarden. Dette er det viktigste du må vite om ISO 16890.

Den viktigste endringen i forhold til EN779, er at alle gamle filterklasser, tidligere kjent som G1 – G4, M5 og M6, og F7 – F9, nå er erstattet med helt nye klasser.

Dette er de nye filterklassene

De nye filterklassene er basert på filtreringsevnen for svevestøv. Ventilasjonsfilter er nå plassert i ulike PM-klasser, avhengig av hvor mye av en bestemt partikkelstørrelse filteret greier å stoppe.

PM står for «particulate matter» (svevestøv), og tallet etter ”PM” angir størrelsen på partiklene målt i μm. (1/1000 mm).

Dette er partikkelstørrelsene som den nye standarden tar utgangspunkt i:

  • PM1
  • PM2,5
  • PM10

PM1 er alle partikler opp til og med 1 μm (alt fra virus og nanopartikler til bileksos).

PM2,5 er partikler som er større enn 1 μm og opp til og med 2,5 μm (for eksempel bakterier, soppsporer og pollen).

PM10 er partikler større enn 2,5 μm opp til og med 10 μm (for eksempel strøsand og partikler fra asfaltslitasje).

Klassifiseringen av et ventilasjonsfilter er basert på filtreringsegenskapen i forhold til de tre PM-klassene.

Et filter som stopper 55 % av alle partikler i partikkelklasse PM2,5, vil for eksempel havne i filterklasse ISO PM2,5 og bli betegnet ePM2,5 55 %.

Minstekravet for å bli listet i en bestemt klasse, er at filteret oppnår minimum 50 % utskillingsgrad.

I klartekst betyr dette at filteret må stoppe minst halvparten av en definert partikkelstørrelse for å kunne klassifiseres i henhold til den nye standarden.

Dersom filteret ikke oppnår 50 % utskilling av PM10-partikler, blir filteret benevnet som ISO Grov.

GruppenavnKrav ePM1 (min)Krav ePM2,5 (min)Krav ePM10Klassifisering
ISO Grov≥ 50 %Vektutskilling
ISO PM10≥ 50 %ePM10
ISO PM2,5≥ 50 %ePM2,5
ISO PM1≥ 50 %ePM1
Oversikt over filterklasser og krav til de ulike klassene i ISO 16890.

PM1-filter til inneluft

De beste ventilasjonsfiltrene blir liggende i filterklasse ISO PM1. Og jo høyere prosentverdi som oppgis etter PM-verdien, jo bedre filtreringsevne har filteret.

Du bør altså alltid kreve et PM1-filter når du skal filtrere luft som mennesker skal puste inn.

De fleste partikler vi har i uteluft er veldig små, og det er også disse som er de mest skadelige for helsen vår.

Det bør derfor alltid brukes PM1 filter på tilluft til ventilasjon hvor mennesker skal oppholde seg.

Hva skjer med de gamle filterklassene?

EN779-standarden var gyldig fram til juli 2018. Fra august 2018 kan du altså ikke bruke gamle betegnelser som for eksempel F7 og M6.

Som en følge av den nye test- og klassifiseringsstandarden blir også standarden for beregning av energiforbruk for et ventilasjonsfilter, Eurovent 4/21, oppdatert.

Nye grenseverdier blir fastsatt, og alle Eurovent-sertifiserte filter skal oppgi klassifisering i henhold til ISO 16890 og energiforbruk etter Eurovent 4/21.

Hva er et F7-filter etter ny standard?

På grunn av de store forskjellene på de to standardene, er det ikke mulig å sette opp en absolutt overgangstabell fra EN779 til ISO 16890. Imidlertid kan vi antyde hvor de forskjellige filterklassene kan havne:

EN779ISO ePM1ISO ePM2,5ISO ePM10ISO Grov
G3/G480 – 90 %
M5> 50 %
M650 – 60 %> 60 %
F750 – 65 %65 – 80 %> 85 %
F865 – 75 %> 75 %> 90 %
F9> 75 %> 95 %> 95 %
Tabellen gir en antydning om hvilke gamle filterklasser nye filter som er klassifisert etter ISO 16890-standarden ligger i.

Hvordan testes et filter etter ISO 16890?

I den gamle standarden, EN779:2012, ble filter testet på trykkfall og utskillingsgrad på de forskjellige partikkelstørrelsene. Dette blir også gjort i den nye standarden.

Det blir derimot benyttet et finere teststøv enn tidligere. Støvlagringen er derfor annerledes.

Utladningstest blir fortsatt utført, men nå på hele filterelementet med isopropanol-damp i et lukket kammer (tidligere var det kun deler av filtermaterialet som måtte testes). Deretter testes filteret på utskillingsgrad igjen. Utskillingsgraden, ePM-verdien, er gjennomsnittet av disse to verdiene.

CTA: Jobber du med ventilasjon, eller er interessert i inneklima? Meld deg på nyhetsbrevet fra Interfil, og gå gode tips og råd om ventilasjon.

Få tips og råd om ventilasjon og inneklima