Trinn for trinn-guide til hvordan du monterer et posefilter i ventilasjonsanlegg.

Posefilter skal oppbevares i emballasjen inntil det skal monteres i ventilasjonsanlegget.

Filteret skal behandles forsiktig. Vær spesielt obs på skarpe kanter og skruer i anlegget som kan ødelegge filteret. Det er viktig at filteret alltid monteres med stående poser (eller hengende i anlegg som har dette).

Montering av posefilter i montasjerammer

Måten filteret skal monteres på, er avhengig av hvilken festeanordning det er i ventilasjonsanlegget. I anlegg med montasjerammer/filtervegger, skal du bruke denne fremgangsmåten:

 1. Posefilter skal fortrinnsvis monteres fra tilluftssiden
 2. Kontroller at pakninger i montasjerammen er i orden
 3. Åpne låsefjærene
 4. Sett filteret med posene inn mot montasjeramma, og skyv inn hele filteret slik at rammen ligger inntil pakningen på montasjerammen
 5. Sjekk at posene i filteret ikke ligger i klem mellom filterrammen og montasjerammen
 6. Lås filteret med de fire låsefjærene

Dersom montasjerammen er installert slik at filteret må monteres fra avtrekkssiden, må du gjøre følgende:

 1. Gjenta punkt 1 – 3 over
 2. Plassér filterrammen i montasjerammen med posene mot deg
 3. Sjekk at posene i filteret ikke ligger i klem mellom filterrammen og montasjerammen
 4. Lås filteret med de fire låsefjærene

Montering av posefilter i anlegg med låseskinner

I ventilasjonsanlegg med låseskinner (filtermontering fra siden), skal du bruke følgende fremgangsmåte:

 1. Sjekk at pakning er montert på filterrammen
 2. Hold posene opp for å unngå at de får kontakt med skarpe gjenstander i anlegget, og skyv inn filteret
 3. Sett inn riktig antall filter som er beskrevet for anlegget
 4. Pass på at filterposene ikke sitter i klem mellom filterrammen og låseskinner/vegger i anlegget
 5. Sjekk at det er tett mellom siste filter og døra. Det skal være pakning mellom filter og dør
 6. Lukk døra i ventilasjonsaggregatet

Fjerning av brukte posefilter

Filteret i seg selv inneholder ingen miljøskadelige stoffer, men støv som blir fanget i filterposene under bruk kan inneholde konsentrerte mengder at skadelige stoffer fra utelufta. Derfor bør du ta klare forholdsregler ved behandling av bruke ventilasjonsfilter:

 • Bruk verneutstyr (hansker og maske)
 • Unngå unødvendig risting/bevegelser av filteret når du tar det ut av anlegget
 • Brukte posefilter legges direkte i returpose eller emballasje
 • Brukte posefilter med brennbar ramme i tre, papp eller plast, bør leveres til forbrenningsanlegg

CTA: Jobber du med ventilasjon, eller er interessert i inneklima? Meld deg på nyhetsbrevet fra Interfil, og gå gode tips og råd om ventilasjon

Få tips og råd om ventilasjon og inneklima