Enkel guide til hvordan du bør gå fram når du bytter filter i ventilasjonsanlegg.

Dette er generelle råd for hvordan du skal gå fram når du bytter filter. Ulike ventilasjonsaggregater har ulike måter å bytte filter på. Følg derfor instruksen som følger hvert enkelt aggregat.

Les også: Skifte filter i ventilasjonsanlegg? Ta disse forholdsreglene

Filter i seg selv inneholder ingen skadelige stoffer, men brukte filtre som har gjort jobben sin, kan inneholde ubehagelige og skadelige stoffer. Bruk derfor beskyttelsesutstyret som du finner i SuperFlow Servicepakke.

 1. Slå av ventilasjonsanlegget
 2. Vent med å åpne aggregatdøren til viften har stoppet helt
 3. Ta brukt filtre forsiktig ut. Legg de i egnete poser før de eventuelt legges i egen emballasje (f.eks emballasjene der de nye filtrene har ligget)
 4. Sjekk at det er støvfritt på renluftssiden bak filteret. Filterbytte er en god anledning til å ta en enkel rengjøring av aggregatet.
 5. Kontrollér at pakninger og spennfjærer i eventuelle montasjerammer er i orden
 6. Ta det nye filteret forsiktig ut av emballasjen, og kontroller at det ikke er skadet
 7. Kontroller at du setter inn riktig filter i forhold til det som er beskrevet for anlegget (riktig antall filtre og riktig areal)
 8. Husk stående poser i filteret dersom du bruker posefilter. Posene skal IKKE ligge
 9. Sett filteret forsiktig inn. Pass på at eventuelle poser ikke kommer i klem, eller at filtermaterialet blir ødelagt av eventuelle skarpe gjenstander i ventilasjonsanlegget.
 10. Kontroller at det er tett mellom filter og aggregatdør (bruk pakning), slik at det ikke oppstår lekkasjer der skadelige partikler kan slippe gjennom
 11. Sørg for at brukte filtre blir deponert riktig. Filtre med brennbar ramme bør brukes som energikilde og leveres til forbrenningsanlegg

Enkelte spesialfilter, og spesielt EPA/HEPA/ULPA-filter som brukes i lokaler med svært strenge krav til partikkelfrie omgivelser, krever helt spesielle forholdsregler ved håndtering.

CTA: Få tips om ventilasjonsfilter og inneklima