Enkelt forklart er svevestøv en fellesbetegnelse på alle partikler som svever i lufta over en bestemt tid.

Svevestøv er de minste og mest farlige partiklene vi finner i ute- og innelufta. Grunnen til at svevestøvet utgjør de mest helseskadelige partiklene i lufta, er at de ikke faller så fort til bakken og derfor lettere kan nå ned i lungene.

Hvor store er svevestøvpartikler?

Svevestøvet er inndelt i ulike grupper (kalt størrelsesfraksjoner), alt etter hvor store partiklene er:

 • PM 100. Dette er store støvpartikler som faller relativt fort ned på bakken.
 • PM 10 er partikler med størrelse opptil 10 µm. De fleste av disse (partikler ned mot 2,5  µm er mineralske partikler som kommer fra blant annet veistøv. Partikler mellom 2,5 og 0,1 µm kommer oftest fra ulike forbrenningsprosesser (vedfyring, eksos fra biler, mm.).

Hvor finner du svevestøv?

Svevestøv finnes ikke bare i utelufta, slik mange tror. Selv om det er størst fokus på det helseskadelige svevestøvet som stammer fra for eksempel forbrenningspartikler fra biltrafikk, finner vi svevestøv innendørs også.

Dette er de viktigste kildene til svevestøv utendørs:

 • forbrenningspartikler fra kjøretøyer
 • forbrenningspartikler fra vedfyring
 • veistøv etter slitasje og strøing

Dette er de viktigste kildene til svevestøv inne:

 • partikler fra matlaging
 • forbrenningspartikler fra fyring (spesielt fra peis og gamle og utette vedovner
 • partikler fra brenning av stearinlys
 • partikler fra røyking
 • utepartikler som kommer inn, for eksempel gjennom dårlige ventilasjonsfiltre
 • partikler fra for eksempel rengjøringsspray og luftfriskere

Skadevirkninger

Det er generelt stor enighet om at svevestøv, og da spesielt de minste partiklene, kan være svært helseskadelig.

Det forskes mye på temaet, og befolkningsstudier viser stort samsvar mellom svevestøveksponering og akutte og kroniske helseeffekter.

Studier dokumenterer også såkalt «tidlig dødsfall» på grunn av svevestøv.

Hvor helseskadelige de ulike partiklene er, varierer etter både form, størrelse, og sammensetning. I tillegg vil helseeffekten variere etter hver enkelt person sin generelle helsetilstand, eventuelt eksisterende sykdommer, og pustemåte.  Hjerte- og lungesyke er spesielt utsatt.

Den største gruppen svevestøv, PM100, er partikler som faller relativt fort ned på bakken. Disse kan gi ubehag, men passerer i liten grad kroppens eget filtersystem (for eksempel flimmerhår). De gjør derfor liten skade.

Mindre partikler kan gi både små og store plager. Allergiske reaksjoner er plagsomt, men forsåvidt ikke direkte farlig i seg selv. Verre er det at partiklene kan føre til irritasjon av bronkiene (musklene rundt luftrøret), og på den måten bidra til en innsnevring av luftveiene.

De aller minste partiklene er såpass små at de har evnen til å trenge ned i lungene, der de kan gjøre svært stor skade. Enkelte av partiklene kan avsettes i de mest perifere delene av lungene, der de også kan komme over i blodbanen og på den måten nå andre organer.

Har du lyst på nyttige tips om inneklima og ventilasjon? Da bør du melde deg på nyhetsbrevet til Interfil.

Få tips om inneklima og ventilasjon

Kilde: Interfil AS, Folkehelseinstituttet.