Skift filter i ventilasjonsanlegget ofte, sørg for at filteret har den kvaliteten som skal til for å sikre deg et godt innemiljø.

Luftforurensning har blitt en alvorlig utfordring for liv og helse. Det antas at et sted mellom 550 og 2200 norske barn og voksne dør på grunn av svevestøv relaterte årsaker. Vi tilbringer omtrent 85% av tiden vår innendørs og inneklimaet er således svært viktig for vår helse, trivsel og prestasjon.

Svevestøv

Svevestøv er en sammensatt blanding av mikroskopiske partikler som vi omgir oss med i luften vi puster i.  Disse partiklene er i størrelser mellom 10 000-dels mm. ned til 0,1 tusendels mm. (10 µm – 0,1 µm).  Partikler mindre enn 10 µm er ikke synlig for det menneskelige øye.  Eksempelvis er virus i den nedre del av måleskalaen 0,001 µm til 0,1 µm, til sammenligning er størrelsen på et bakterie i området 0,4 µm til 2 µm.  Om du tenker deg en robåt og en vinkork så er det et visuelt bilde av størrelse forholde mellom en bakterie og et virus. 

God kvalitet på filteret

En del av svevestøvet har evne til å passere kroppens eget filtreringssystem, som nesehår og slimhinner, og trenger seg ned i lungene der de kan gjøre skade.  De minste partiklene kan sågar komme seg ut i blodbanen hvor de kan gjøre stor skade rundt om i hele kroppen.  Dette er grunnen til at vi er spesielt opptatt av å «bekjempe» de minste partiklene, som ofte ikke er naturlige men et resultat av vårt industrialiserte petroleumsbaserte samfunn.  Derfor er det ikke likegyldig hvilken kvalitet du har på filteret som skal sørge for at luften renses ordentlig før den komme inn. 
Vi i Interfil anbefaler at filterets kvalitet på utskilling bør være minimum ePM1 55%.  En enkel men viktig måte bidra til ett godt inneklima på er å forsikre seg om at en har gode filter i ventilasjonsanlegget

Inneklima

I tillegg til virus og bakterie består svevestøv av pollen, husstøvmidd, tobakksrøyk og diverse avgasser fra bygningsmaterialer og interiør.  I tillegg kommer forurensninger fra utelufta og da snakker vi blant annet om forurensning fra biltrafikk, veistøv, pollen og vedfyring.

Når vi vet at vi puster inn ca. 10 000 liter (15 kg.) luft hvert døgn, så forstår vi at det har stor betydning at denne luften er av god kvalitet.  Det å oppholde seg i et dårlig inneklima påvirker oss alle, og ikke bare de som lider av allergier og de som er spesielt sensitive. For at vi skal føle oss friske og opplagte er vi avhengig av at luften vi puster inn er så ren og frisk som mulig og sikrere oss et godt oksygenopptak.  Dette vil gi oss overskudd til å prestere mer i hverdagen.  I motsatt fall vil dårlig inneklima føre til at vi føler oss uopplagte som igjen gir oss et lavere energinivå og prestasjonsnivået synker.

Bytt filteret to ganger i året

For å opprettholde et godt inneklima over tid er det viktig å bytte filteret ofte, slik unngår vi organisk vekst i filtrene; og at sporer og muggsopp legger seg på innsiden av kanalene og som risikerer å spres rundt i boligen.

Interfil anbefaler at filteret byttes 2 ganger i året, vi registrerer at mange yrkeshygienikere og mikrobiologer anbefaler det samme.  Det er flere grunner til dette, blant annet pollen sesongen.  Pollen partikler er relativt store partikler som stoppes av filteret, og som blir liggende i filterposen.  Dersom disse pollenpartiklene blir liggende over tid vil en risikere at de sprekker og at de utskiller allergener.  Allergenene er veldig små partikler som går tvers gjennom aggregatets ventilasjonsfilter, og således spres i bygningen.  Bytt filteret før pollensesongen setter i gang, og bytt igjen når pollensesongen anses å være over slik vil en også redusere faren for organisk vekst i ventilasjonsanlegget.

ACA luftrensere

Ofte omgir vi oss med tekstil- møbler, -tepper og -gardiner i hjemmene våre, disse tekstilene magasinerer støvpartikler, som frigjøres ved berøring.  En luftrenser vil kunne være et godt supplement til et ellers godt ventilasjonssystem med gode filter.  En luftrenser som er utstyrt med gode finfilter vil ta hånd om mange av de partiklene som frigjøres fra inventaret i leiligheten. Og såkalte emisjoner fra bygningsmaterialer og maling.  

ACA Reinheimen kombinerer UV, Ozon, kull- og partikkelfiltrering

En ACA luftrenser er utstyrt med kullfilter, UV lys og Ozon funksjon, i tillegg til gode finfilter, og vil derfor være ett særdeles godt hjelpemiddel for å ta hånd om virus, bakterier og eventuell vond lukt i rommet.