P-merket – ventilasjonsbransjens strengeste sertifiseringsordning

P-merket er en frivillig sertifiseringsordning, og er den beste forsikringen du kan få for å sikre deg at filtrene du kjøper faktisk holder det produsenten lover.

Er du sikker på at filteret du bruker, eller vurderer å gå til innkjøp av, faktisk har de egenskapene som produsenten oppgir?

Enkelte aktører i ventilasjonsbransjen lover mer enn de kan holde når det gjelder produktkvalitet, og det avdekkes jevnlig eksempler på at filterprodusenter oppgir tekniske data som filtrene ikke greier å oppnå i det virkelige liv.

Strenge krav

Vil du være sikker på å få den beste filtreringsevnen, og garantert produktkvalitet, bør du derfor velge P-merkede produkter.

P-merket, som administreres av RISE Research Institute of Sweden (ekstern lenke), er den strengeste sertifiseringsordningen som finnes for produsenter av ventilasjonsfilter. Det stilles krav til både produkt og produksjon, og revisjoner går på den måten lenger enn ISO 9000-standarden på flere områder.

Test under reelle forhold

I sertifiseringsreglene stilles det blant annet grunnleggende krav til at filteret holder den filterklassen det selges som, at det oppfører seg riktig under virkelige driftsforhold, og at utskillingsgraden ikke faller vesentlig under bruk.

Testing av filter som skal P-merkes gjøres selvfølgelig i henhold til gjeldende standarder (ISO16890:2016). Men den virkelig store forskjellen på andre sertifiseringsordninger, er at produktet langtidstestes under virkelig bruk.

Ved å kjøpe et P-merket ventilasjonsfilter er du garantert at du får et topp kvalitetsprodukt som holder hva det lover – hele levetiden.

CTA: meld deg på nyhetsbrev